News

Thuan Hai pioneered the application of advanced boiler technology

Sở hữu công nghệ - Hơn 30 năm kinh nghiệm trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành hơn 4000 hệ thống - Sở hữu công nghệ lò hơi tầng sôi, lò hơi ghi xích, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống đồng phát, hệ thống điều khiển tự động, hệ thống điều khiển giám sát trung tâm

Follow Thuan Hai

0395 69 79 89