煤炭的贡献

Than đá vẫn là loại nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện trên toàn cầu. Để tìm hiểu thêm về những đóng góp của than trong cung cấp năng lượng qua bài viết sau của Thuận Hải.

为地球提供动力

煤炭在向全球输送电力方面发挥着重要作用,它仍然是世界上最大的单一电力来源,到2040年仍将贡献22%。这一数字在新兴市场甚至更高——在东南亚,2040年煤炭将占电力的39%

煤炭在为全球提供基本负荷电力(一种持续可用的电力)方面发挥着重要作用。可靠、可负担和稳定的能源供应是现代生活的一个关键要求,联合国的可持续发展也为此目标提出保护,然而35亿多人缺乏合理可靠的电力供应。

以可提供可负担和可靠的能源对全球发展至关重要。对许多国家来说,煤炭已经成为了这样的燃料。作为一种主要能源,煤炭已经并将继续为实现人人享有能源的目标作出贡献。1990年至2010年间,有17亿人首次获得电力供应,这证明了煤炭在提供能源方面的可靠能源证书。其中,约93%是通过煤炭实现的。

Lò đốt than do Thuận Hải vận hành
 

对一些农村社区而言,可再生能源是获得基本能源的唯一途径。要从基本接入过渡到发展社会所需的接入水平,使医院能够全面运行,商业和制造业得以开展,人们需求的电网供电。发展中的经济体需要丰富的能源——可靠的、可负担的电力,以提供电力机会,而不仅仅是减轻极端贫困的影响。煤炭可以提供这一点,同时也支持可再生能源的渗透。

单纯的可再生能源根本无法提供基本负荷,因为风能和太阳能总是不恒定。把燃煤发电厂的连续运行能力来说,它们是一个经验证的基本负荷供应商。同样,可再生能源也不能提供可调度的电力,即可按需使用的电力。它们的能源需求也随着新兴经济体的增长。煤炭可以补充可再生能源,并通过使用洁净煤技术,实现环境兼容。

建设现代社会

几个世纪以来,煤炭为现代社会提供了建设了基础设施,支撑了经济的能源。它是发展的关键组成部分——冶金煤,又称焦煤,用于制造钢铁和铁合金的主要碳源。自2000年以来,工业用煤的需求几乎翻了一番,并将持续增长到2040——煤炭是制造钢铁和混凝土的基础,并为运输提供能源。

Đội xe tải vận chuyển than chuyên nghiệp của Thuận Hải


i煤炭用于世界70%的钢铁生产,做为许多工业过程的关键组成部分。钢铁制造最终提供了经济增长所需的商品和服务——医疗保健、电信、改进的农业实践、更好的运输网络、清水,以及获得可靠和可负担的能源。钢铁在提供可再生能源方面也发挥着重要作用——每台风力涡轮机需要260吨钢铁,由170吨焦煤和300吨铁矿石制成。在钢铁生产中,焦煤近期无法替代,因此,没有煤炭,我们无法生产所需的钢铁。

煤炭不仅支撑着钢铁工业,为了它的其相对的可承受性,在水泥、铝和石灰等其他高耗能材料制造过程中使用最广泛的能源。而且此材料对于汽车、火车、飞机到铁路、隧道和桥梁,运输材料和基础设施的生产至关重要。它们也是现代生活建设和发展的需要。

6,500.000

人们从事煤炭开采、加工和运输

2500000

人们在煤炭发电和相关网络中工作

经济增长

煤炭对我们的社会和经济作出了重大的经济贡献,特别是在地方一级。煤炭开采仍然是许多经济体的贡献者,特别是在发展中国家。

大约650万人从事煤炭开采、加工和运输。大约250万人从事煤炭发电和相关网络的工作。数百万人受雇于相关行业,如钢铁、水泥和铝业,同时在支持煤炭的行业和企业中产生了更多的间接就业。

发展中国家的煤炭工业大多以出口为导向,是外国硬通货的主要来源。新兴经济体继续将煤炭视为未来发展的良好选择,但煤炭的贡献并不局限于发展中国家,因为发达经济也从煤炭工业运营中体直接和间接地受益匪浅。

在澳大利亚昆士兰州,煤炭行业雇用了20000人,创造了200亿美元的收入(2018年的数字)。煤炭出口筹集了10亿澳元的特许权使用费,为公共服务提供了重要的必要资金来源。

而在欧洲,尽管近年来煤炭产量大幅减少,但德国和波兰的煤炭市场仍以直接和间接就业的形式提供了16万多个就业岗位。

资料来源:www.worldcoal.org