Dự án tiêu biểu  BOM Plant
Ajinomoto


  Tổng công suất: 120 tấn hơi/ giờ

  Nhiên liệu sử dụng: Viên trấu nén và vỏ cọ dầu

 Thời gian bắt đầu vận hành: 2014

Odoo • Text and Image

Dự án tiêu biểu  Co-generation Plant
Thành Công Energy  


  Tổng công suất: 120 tấn hơi/giờ và 20 MWh điện

  Nhiên liệu sử dụng: Than

 Thời gian bắt đầu vận hành: 2018

Odoo • Text and Image

Dự án tiêu biểu  Philippines Plant
Knauf Gypsum Philippines


 Tổng công suất:  20 tấn hơi/giờ, lò dầu 6 triệu Kcal/h 

 Nhiên liệu sử dụng: Than

 Thời gian bắt đầu vận hành: 2018

Odoo • Text and Image