Xây dựng nhiều giải pháp đồng phát hơi,
điện là chiến lược tương lai tại THC

Chúng tôi làm gì?
Hơi, Nhiệt và Điện 

#Đầu tư – Vận hành – Bảo dưỡng (BOM service) 

Chúng tôi đưa ra giải pháp năng lượng cho nhiều đối tượng và nhu cầu từng khách hàng.

#Dịch vụ vận hành 

Với uy tín trách nhiệm của mình, THC có được niềm tin từ các khách hàng, đối tác để thay họ tối ưu việc vận hành và bảo dưỡng lò hơi.

Số liệu vận hành

45

Nhà máy sản xuất hơi

105

Lò hơi

5,000,000

Tấn hơi 

 

  Từ năm 2019