Lĩnh vực hoạt động  Cung ứng nhiên liệu
#THAN ĐÁ


THC nhập khẩu than đá từ các mỏ than chất lượng tại Indonesia, Australia và Nga. Sản lượng nhập khẩu là 2 triệu tấn trong năm 2018.

Số liệu

Nhập khẩu năm 2018

2.0

Triệu tấn 

Cung cấp đến

110

Nhà máy 

 
 

Lĩnh vực hoạt động   Cung ứng nhiên liệu
#BIOMASS


Như một lời cam kết cho việc bảo vệ môi trường, chúng tôi đã phát triển mảng năng lượng sạch thông qua việc sử dụng nhiên liệu từ trấu, vỏ cọ và gỗ.


Số liệu

Lượng trấu viên tiêu thụ: 

120,000

Tấn/ năm 

Lượng vỏ cọ tiêu thụ

36,000

Tấn/ năm