DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh đã thúc đẩy chúng tôi đến với ý tưởng phát triển một cảng tổng hợp để góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng của doanh nghiệp

Cảng tổng hợp Cái Mép sẽ là điểm đến cho các loại hàng rời, khí gas, xăng dầu của các nhà nhập khẩu

Năm 2018, chúng tôi bắt đầu dự án và chia làm hai giai đoạn:

  Giai đoạn 1:  Bến tàu thủy, sà lan quy mô 10.000 DWT – Hoạt động vào Quý 2 2020

  Giai đoạn 2:  Bến tàu chính cho tàu biển có quy mô 120.000  – Hoạt động vào năm 2022

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhà đầu tư cùng tham gia dự án đầy tiềm năng này.

Q1 2019 - Khởi công xây dựng

Q1 2020 - Tiến độ hoàn thành Giai đoạn 1