Đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng

Than 


Từ năm 2014, THC liên tục nằm trong top 3 nhà nhập khẩu than lớn nhất Việt Nam.

Biomass 


Tại Việt Nam, THC là đơn vị tiên phong sử dụng nhiên liệu Biomass.

BOM Service 


THC là công ty dẫn đầu về đầu tư, xây dựng và vận hành lò hơi. 

Operation Service 


Tối ưu hóa chi phí vận hành lò hơi cho khách hàng.

Giới thiệu 
#Về chúng tôi 


THC được thành lập vào tháng 3 năm 2010.

Lĩnh vực hoạt động: cung cấp nhiên liệu than, biomass và dịch vụ vận hành lò hơi.

 Từ năm 2014, THC liên tục nằm trong top 3 nhà nhập khẩu than lớn nhất Việt Nam.

 Tại Việt Nam, chúng tôi là đơn vị tiên phong trong việc tiêu thụ nhiên liệu Biomass và các nhiên liệu tái tạo thân thiện với môi trường.

 Chúng tôi là đơn vị dẫn đầu về đầu tư, xây dựng và vận hành lò hơi.

Odoo • Text and Image

 Vị trí                 


Tin mới nhất