Lĩnh vực hoạt động
THUANHAI
Cung cấp Hơi, Nhiệt & Dịch vụ Vân hành

THUANHAI

Dịch vụ vận hành

Với uy tín trách nhiệm của mình, Thuận Hải có được niềm tin từ các khách hàng, đối tác để thay họ tối ưu việc vận hành và bảo dưỡng lò hơi.

 

Đầu tư – Vận hành – Bảo dưỡng (B.O.M service)

Chúng tôi đưa ra giải pháp năng lượng trọn gói cho nhiều khách hàng ở các ngành công nghiệp khác nhau.

Số liệu vận hành

  • 52Nhà máy sản xuất hơi, nhiệt (Năm 2020)
  • 122Lò hơi (Năm 2020)
  • > 5,800,000Tấn hơi (Năm 2020)