Khách hàng
THUANHAI

Khách hàng tiêu biểu

THUANHAI

Ajinomoto

Sản phẩm & dịch vụ: Hơi

 • Tổng công suất: 120 tấn hơi/giờ
 • Nhiên liệu sử dụng: Viên trấu nén và vỏ cọ dầu
 • Thời gian bắt đầu vận hành: 2014
THUANHAI

Hyosung

Sản phẩm & dịch vụ: Hơi & Nhiệt

 • Tổng công suất: 125 tấn hơi/giờ và 30 triệu Kcal/giờ
 • Nhiên liệu sử dụng: Than và gỗ dăm bào
 • Thời gian bắt đầu vận hành: 2013
THUANHAI

Knauf Gypsum Philippines

Sản phẩm & Dịch vụ: Vận hành

 • Tổng công suất: 20 tấn hơi/giờ, lò dầu 6 triệu Kcal/h 
 • Nhiên liệu sử dụng: Than
 • Thời gian bắt đầu vận hành: 2018
THUANHAI

New Wide

Sản phẩm & Dịch vụ: Hơi & Nhiệt

 • Tổng công suất: 30 tấn hơi/giờ & 14 triệu Kcal/giờ
 • Nhiên liệu sử dụng: Viên trấu nén và than
 • Thời gian bắt đầu vận hành: 2017
THUANHAI

TCE - Cogeneration plant

Sản phẩm & Dịch vụ: Điện & Hơi

 • Tổng công suất: 19,4 MWh và 120 tấn hơi/giờ
 • Nhiên liệu sử dụng: Viên trấu nén, rác và than
 • Thời gian bắt đầu vận hành: 2019