Khách hàng
THUANHAI
New Wide
THUANHAI

Năm 2017, Thuận Hải tiếp nhận vận hành 02 lò hơi 15 tấn và 01 lò dầu 6 triệu Kcal từ đối tác New Wide. Với sự tin tưởng từ khách hàng, Thuận Hải tiếp tục tiếp nhận vận hành lò dầu mới với công suất 8 triệu Kcal.

Năm 2020, Thuận Hải đã chuyển đổi thành công nguyên liệu đốt cho lò dầu 8 triệu Kcal từ 100% than sang phối trộn than và biomass.

Sự đồng hành của Thuận Hải giúp đối tác New Wide tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa hoạt động quản lý và vận hành trong nhà máy.