Khách hàng
THUANHAI
Knauf Gypsum Philippines
THUANHAI

Năm 2015, Knauf Việt Nam đã giao Thuận Hải tiếp nhận lò 15 tấn hơi/giờ và lò dầu 5 triệu Kcal/giờ.

Năm 2018, Knauf Việt Nam tin tưởng tiếp tục hợp tác với Thuận Hải vận hành 1 lò hơi 17 tấn/giờ và 1 lò khí nóng 5 triệu Kcal/giờ ở dự án Knauf Gypsum Philippines.

THUANHAI

Sự đồng hành của Thuận Hải đã giúp Knauf Gypsum Philippines tiết kiệm chi phí hành chính, tối ưu hóa việc quản lý và vận hành nhà máy.