Tin tức
TIN NỘI BỘ

Sự kiện này là một cột mốc đánh dấu sự phát triển của ngành BIOMASS tại Việt Nam, từ đó cải thiện các điều kiện tiền đề cho việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh khối để sản xuất điện và nhiệt trong cả nước.

Admin,

August, 2020, 44 Xem

Summer Party 2018

Admin,

October, 2018, 76 Xem