Tin tức

Than Việt Nam - Tổng quan và những đặc điểm nổi bật

Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2019 lượng than đá nhập khẩu tăng 99,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 20,64 triệu tấn, kim ngạch cũng tăng 64,8%, trị giá trên 1,99 tỷ USD.

 

Tàu đậu cảng Cái Mép vận chuyển than nhập khẩu ra khắp cả nước

Thuận Hải nhập khẩu than đá về Cảng Cái Mép

 

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu than của Việt Nam ra nước ngoài đạt 402.236 tấn, tương đương 61,85 triệu USD, giảm rất mạnh 65,2% về lượng và giảm 59,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, nhóm hàng than đá nhập siêu 1,93 tỷ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Giá than đá nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 6/2019 đạt trung bình 94,1 USD/tấn giảm 4,6% so với tháng liền kề trước đó và cũng giảm 18,4% so với tháng 6/2018. Tính trung bình cả 6 tháng đầu năm 2019, giá than đạt 96,5 USD/tấn, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong nửa đầu tháng 7/2019, cả nước nhập khẩu hơn 2,2 triệu tấn than đá, trị giá 191 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến 15/7/2019, cả nước nhập tới gần 23 triệu tấn than đá với tổng kim ngạch gần 2,17 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2018, lượng nhập khẩu tăng gần 12 triệu tấn, tương đương tăng 108%; kim ngạch tăng 69,5%.

 

Lượng than đá nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Indonesia, đạt 7,35 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm, trị giá 461,7 triệu USD, chiếm 35,6% trong tổng lượng than đá nhập khẩu của cả nước và chiếm 23,2% trong tổng kim ngạch, tăng 31% về lượng và tăng 16,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu giảm 11%, đạt trung bình 62,9 USD/tấn.

 

Nhập khẩu từ thị trường Australia - thị trường lớn thứ 2 tăng rất mạnh 191,8% về lượng và tăng 104,1% về kim ngạch, đạt trên 7,07 triệu tấn, trị giá 796,46 triệu USD, chiếm 34,3% trong tổng lượng và chiếm 40% trong tổng kim ngạch. Giá nhập khẩu giảm 30%, đạt trung bình 112,6 USD/tấn.

 

Khai thác Than đá ở Úc

Khai thác Than đá ở Úc

 

Nhập khẩu nhóm hàng này từ thị trường Nga giảm 15,9% về giá, đạt trung bình 88,5 USD/tấn, lượng nhập khẩu tăng 231,8%, đạt 3,68 triệu tấn, kim ngạch tăng 179%, đạt 325.24 triệu USD, chiếm 17,8% trong tổng lượng và chiếm 16,3% trong tổng kim ngạch.

 

Hoạt động xuất khẩu than đá ở Nga

Hoạt động xuất khẩu than đá ở Nga

 

Than đá nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản cũng tăng mạnh 134,9% về lượng và tăng 110,6% về kim ngạch, đạt 21.835 tấn, tương đương 6,82 triệu USD.

 

Hoạt động xuất khẩu than đá ở Nhật Bản

Hoạt động xuất khẩu than đá ở Nhật Bản

 

Tuy nhiên, nhập khẩu than đá từ Malaysia sụt giảm rất mạnh 99% về lượng và giảm 97,9% về kim ngạch, đạt 1.004 tấn, tương đương 0,2 triệu USD.

 

Hiện nhu cầu sử dụng than đá trong nước ngày càng tăng, nhất là phục vụ các nhà máy nhiệt điện, trong khi sản lượng khai thác thấp, do đó nhập khẩu than đá tiếp tục tăng mạnh.

Theo dõi Thuận Hải

0395 69 79 89