/

Phó Phòng Kế Toán

Ho Chi Minh, Vietnam

Odoo • Image and Text

Nhiệm Vụ

- Tổ chức và kiểm soát thực hiện các nghiệp vụ kế toán và thuế;

-Lập, kiểm soát số liệu báo cáo tài chính, báo cáo kê khai thuế;

-Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ/báo cáo kế toán, các khoản thu-chi phát sinh tại Công ty trước khi trình Kế toán trưởng;

-Soát xét, đánh giá báo cáo giá thành, công nợ, tài sản, chi phí thuế. Kiểm tra, kiểm soát các báo cáo thuế của Công ty trước khi trình Kế toán trưởng;

-Trực tiếp làm việc với Cơ quan thuế: Làm việc theo giấy mời; theo quyết định thanh tra, kiểm tra;

-Tham mưu cho Kế toán trưởng về chính sách kế toán, thuế đảm bảo đúng quy định và mang lại hiệu quả tối ưu nhất;

-Tham gia, xây dựng các quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến kế toán và thuế;

-Xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo nhân sự kế toán đáp ứng kịp thời và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Odoo • Image and Text

Yêu Cầu Vị Trí:

Đã từng tham gia quyết toán thuế, tiếp đoàn thanh tra thuế từ các Công ty lĩnh vực SX, thương mại

-Am hiểu luật thuế - kế toán, có kiến thức về tài chính - nghiệp vụ kế toán & thuế chuyên sâu;

-Có kiến thức về quản trị - điều hành, am hiểu đặc thù ngành nghề;

-Có kỹ năng lãnh đạo, quản trị tài chính - kế toán;

-Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, quản trị nhân sự;

-Khả năng vận dụng hiệu quả các kiến thức về kế toán và thuế vào quản trị;

-Khả năng xây dựng các quy chế, quy trình nghiệp vụ tài chính kế toán;

-Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng.

 

PHÚC LỢI

- Phụ cấp cơm trưa
- Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...
- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Nâng lương định kỳ hàng năm (ít nhất 1lần/năm).
- Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5…
- Lương 13 + Lương thưởng (theo hiệu quả kinh doanh từ 1 -3 tháng lương).
- Cấp phát đồng phục.
- Các khoản phụ cấp khác theo quy định công ty.

 

Odoo • A picture with a caption
 

Phúc Lợi

- Phụ cấp cơm trưa

- Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Nâng lương định kỳ hàng năm (ít nhất 1lần/năm).

- Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5…

- Lương 13 + Lương thưởng (theo hiệu quả kinh doanh từ 1 -3 tháng lương).

- Cấp phát đồng phục.

- Các khoản phụ cấp khác theo quy định công ty.