/

Nhân Viên Kế Toán Mua Hàng

Ho Chi Minh, Vietnam

Odoo • Image and Text

Nhiệm Vụ

1.      Kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ mua hàng (PO)  của phòng ban / Đơn vị.

2.      Kiểm tra việc thực hiện hoàn thành việc mua hàng trước khi thanh toán các hóa đơn hoặc chứng từ mua hàng (đã lập PO) cho Nhà cung cấp hoặc khoản quyết toán tạm ứng nhân viên khi có đề nghị thanh toán từ phòng ban.

3.      Đối chiếu hàng hóa nhập kho của PO mua hàng.

4.      Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chi phí mua hàng, mua dịch vụ, khác,…

5.      Lưu trữ chứng từ theo quy định kế toán và trích lục cung cấp khi được yêu cầu.

6.      Lập và phân tích các báo cáo quản trị mua hàng định kỳ hoặc khi được yêu cầu của cấp trên.

7.      Các công việc khác do Trưởng phòng giao.

Odoo • Image and Text

Yêu Cầu Vị Trí:

Giới tính: Nam/ Nữ

2. Độ tuổi: 23-30

3. Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên.

4. Chuyên môn/Nghiệp vụ: Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

5. Kinh nghiệm: từ  01 đến  02 năm

6. Ngoại ngữ: Đọc viết chuyên ngành.

7. Vi tính:  x Word     x Excel     xInternet

8. Ưu tiên kinh nghiệm ERP, Misa, Sap….

PHÚC LỢI

- Phụ cấp cơm trưa
- Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...
- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Nâng lương định kỳ hàng năm (ít nhất 1lần/năm).
- Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5…
- Lương 13 + Lương thưởng (theo hiệu quả kinh doanh từ 1 -3 tháng lương).
- Cấp phát đồng phục.
- Các khoản phụ cấp khác theo quy định công ty.

 

Odoo • A picture with a caption