/

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG PHẦN MỀM

Ho Chi Minh, Vietnam

TRÁCH NHIỆM

 

·        Phân tích tích những rủi ro, sự cố có thể xảy ra để đưa ra các Phương án dự phòng chuẩn bị cho những sự cố, rủi ro đó.

·        Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới nhằm nâng cao tính ổn định, hiệu quả của Hệ Thống CNTT. Và Nghiên cứu xây dựng và phát triển Hệ Thống CNTT của Cty.

·        Quản lý, giám sát và nâng cao hiệu năng sử dụng của hệ thống mạng, server để đảm bảo người dùng được sử dụng xuyên suốt.

·        Quản trị hệ thống Network và Server của Công ty. Chịu trách nhiệm về bảo mật dữ liệu, truy cập mạng máy tính và xây dựng tài liệu về cấu hình của hệ thống CNTT

·        Thiết lập các môi trường phát triển ứng dụng và đảm bảo các môi trường phát triển và môi trường chạy thật được đồng bộ và nhất quán.

·        Cài đặt và cấu hình phần cứng và phần mềm mới lên hệ thống server của công ty.  Chịu trách nhiệm sao lưu và khôi phục dữ liệu server, người dùng bao gồm cơ sở dữ liệu và files.


 
 

YÊU CẦU:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản trị Hệ thống CNTT.

·         Phân tích những rủi ro, lỗ hổng của Hệ thống và đưa ra giải pháp và phương án xử lý, phát triển hệ thống.

·         Xây dựng quy định, quy trình về CNTT.

·         Làm việc, quản trị Hệ thống Ảo hóa (Hyper-v hoặc VMware).

·         Quản trị hệ thống Server Linux, Windows, Database.

·         Quản trị hệ thống mạng, firewall Cisco, Fortinet.

·         Triển khai và quản trị hệ thống Backup.

·         Có kinh nghiệm triển khai hệ thống giám sát hệ thống.

KIẾN THỨC:

·         Nắm rõ kiến thức hoạt động của các mô hình, giao thức mạng.

·         Đã nghiên cứu/ học về kiến thức MCSA, MCSE, CCNA.

·         Hiểu biết về quản trị Hệ thống Server Linux, Windows, Database (MSSQL, Mysql, Postgresql).

·         Có kiến thức về Hệ thống mạng, Firewall Cisco, Fortinet.

·         Hiểu biết về các hệ thống Backup.

·         Hiểu biết về hệ thống Ảo hóa (Hyper-V hoặc Wmware).

·         Có hiểu biết và kiến thức về Bảo mật.

·         Hiểu về thiết bị phần cứng máy tính, server, network.

·         Hiểu biết về các hệ thống Giám sát, quản lý Log.

·         Hiểu biết về Docker.

·         Hiểu biết về hệ các thống wifi, camera.

Odoo • Text and Image

PHÚC LỢI

·        Thời gian làm việc: 8h00- 17h00, từ thứ 2 -  sáng thứ 7.

·        Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

·        Tham gia bảo hiểm PVI 24/24 và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

·        Nâng lương định kỳ hàng năm (ít nhất 1 lần/năm)

·        Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5…

·        Du lịch hàng năm

·        Lương 13 + Lương thưởng (theo hiệu quả kinh doanh từ 1 -3 tháng lương)

·        Cấp phát đồng phục.

·        Phụ cấp cơm trưa

Odoo • A picture with a caption