/

Chuyên Viên Đầu Tư

Ho Chi Minh, Vietnam

MỘT SỰ ĐẦU TƯ NGHIÊM TÚC TỪ TRONG TÂM TRÍ.

Odoo • Text and Image

Nhiệm Vụ

- Trực tiếp xây dựng model tài chính các dự án đầu tư

- Trực tiếp chuẩn bị các tài liệu giới thiệu dự án đầu tư (information memorandum, investment proposal, các presentation,…)

- Tham gia các bước kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước bao gồm thương thảo với các nhà đầu tư.

- Tham gia đánh giá nghiên cứu khả thi các dự án mới (tính khả thi và hiệu quả kinh doanh, hiệu quả tài chính)

- Theo dõi tiến độ và phối hợp với các phòng ban để hoàn thành các thủ tục triển khai liên quan đến dự án (xây dựng, pháp lý)

         Công việc khác

- Thiết lập mạng lưới và xây dựng mối quan hệ với các tổ chức doanh nghiệp/ cá nhân để mở rộng cơ hội đầu tư trong và ngoài nước

- Thực hiện các báo nghiên cứu/ phân tích ngành và tham gia tìm kiếm, đề xuất các ý tưởng đầu tư.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.


Odoo • Image and Text

YÊU CẦU

Kỹ năng cứng

-Có khả năng lập financial modeling.

-Có kiến thức về định giá doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án.

-Có khả năng phân tích các thông tin vĩ mô, ngành, tình hình tài chính của doanh nghiệp

- Đã hoàn thành từ CFA Level 1 trở lên là một lợi thế

 Kỹ năng mềm khác

- Tiếng Anh (thành thạo 4 kỹ năng)

-Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, giải quyết vấn đề, xây dựng mối quan hệ.

-Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

-Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

-Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

-Trách nhiệm với công việc được giao.

PHÚC LỢI

- Phụ cấp cơm trưa
- Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...
- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Nâng lương định kỳ hàng năm (ít nhất 1lần/năm).
- Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5…
- Lương 13 + Lương thưởng (theo hiệu quả kinh doanh từ 1 -3 tháng lương).
- Cấp phát đồng phục.
- Các khoản phụ cấp khác theo quy định công ty.

 

Odoo • A picture with a caption